Taller: Xarxes Socials

 

El darrer taller que hem realitzat per a l’assignatura tracta sobre les Xarxes Socials Educatives.

Per dur a terme aquest taller m’he hagut de crear un usuari a la plataforma Edmodo. Per a la creació de l’usuari ens demana quin és el nostre rol, si es alumne o si es professor.

 

Però, que és una xarxa social?

Una xarxa social és una estructura social composta per individus (o organitzacions) anomenats "nodes" que estan lligats (connectats) per un o més tipus d'interdependència com ara amistat, parentesc, interessos comuns, intercanvis financers, relacions sexuals, creences, coneixements o prestigi. 


Existeixen dos tipus de xarxes socials:

·  Analògiques o off-line, formades per grups de persones relacionades entre si, i que es desenvolupen sense sistemes electrònics o informàtics connectats a la xarxa.

 

·  Digitals o on-line, originades als mitjans informàtics i electrònics, que és on es desenvolupen.

 

Dins aquestes podem trobar xarxes:

 

·  Verticals: es basen en un tema i aspiren a reunir un gran nombre d'usuaris entorn aquest tema o objectiu concret.

 

·  Horitzontals: dirigides a tot tipus d'usuaris i sense una temàtica definida ni un objectiu concret.

 

 

Per analitzar les xarxes socials es tenen en compte els següents elements:

·  Expansivitat: com de lluny s'arriba en les connexions.

·  Interconnectivitat: a quants nodes està connectat cada node o element de la xarxa.

·  Centralitat: mesura si la xarxa s'estructura al voltant d'un o més centres o no.

·  Obertura: possibilitat d'incorporar elements externs.

 

EDMODO

 

Edmodo és una plataforma que ens permet crear una xarxa social de centre o d’aula des d’un caire educatiu. Aquesta plataforma és gratuïta i ens permet la comunicació entre alumnes i professors en un entorn tancat i privat. Pot servir lliurar treballs, compartir informació i participar a classe o a casa utilitzant les TIC. Està disponible per iOS i Android. El nombre d'usuaris s'ha anat incrementant notablement amb més de 500.000 usuaris en els seus dos primers anys de vida, estant actualment en més de 3.000.000 d'usuaris actius.

 

https://3.bp.blogspot.com/-T56Fz7n0AWI/UQg-UTbtIII/AAAAAAAABUs/3E0M6pxXStM/s400/url.jpeg

 

Edmodo també proporciona al mestre un espai virtual privat en el qual pot compartir missatges, arxius i enllaços, proposar tasques, un calendari d'aula, realitzar exàmens, corregir-los i qualificar-los.

 

El grup que he creat està compost per 24 alumnes de sisè curs d'Educació Primària. He creat una carpeta on els alumnes hi trobaran les activitats a treballar sobre el Projecte Coneixes Llucmajor?.

 

Aquí teniu l’enllaç del meu Edmodo i la clau d’accés:

-          Edmodo

-          Clau d’accés: ta7u3k

 

REFLEXIONS:

 

Personalment, pens que fer un bon ús de les xarxes socials dins l’aula és positiu sobre tot ara que per tot on vagis hi trobes tecnologia.

A l’hora de trobar-hi pegues a l’ús de les xarxes socials a classe es difícil perquè si en fas un bon ús no hi ha cap perill.

Algunes de les raons que podria ser negatiu serien que hi ha d'haver una feina de control constant per part del mestre, que requereix una formació prèvia del professorat i s'ha de tenir molt en compte els drets d'imatge, tot i que molts de centres ja va adjuntat amb la matrícula.

Com a conclusió, pens que les xarxes socials són molt útils tant per a mestres com per a alumnes, ja que permeten una interconnexió per compartir informació entre ells, alhora que facilita moltes tasques.