Taller: Materials auditius. Podcast de Audio

 
 

Aquesta pràctica consisteix en coneixer i treballar materials auditius amb la intenció de crear la nostra pròpia pista d'àudio.

 

Per enregistrar les gravacions d’àudio trobam un ampli ventall de software però jo concretament he triat Audacity. És un editor d'àudio lliure, fàcil d'usar, multipista per a Windows, Mac OS X, GNU / Linux i altres sistemes operatius. La interfície està traduïda a diversos idiomes.

 

Audacity serveix per:

 

  • Gravar àudio en viu.

  • Gravar el so que s'estigui escoltant en l'equip si utilitza Windows Vista o superior.

  • Convertir cintes i gravacions a so digital o CD.

  • Edita arxius WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3 i Ogg Vorbis.

  • Tallar, copiar, unir i barrejar sons.

  • Canviar la velocitat o el to d'una gravació.

  • I molt més. Vegeu la llista completa de funcions.

     

 

 

 

El meu àudio està relacionat amb el meu projecte del curs anomenat “Coneixes Llucmajor?”, per tant, Tracta d'un enregistrament de la narració d'una llegenda sobre un puig del terme municipal de Llucmajor.

 

La llegenda ja la sabia, ja que és popular al poble, però he cercat a llibres i la he trobada escrita. Evidentment he modificat el text per fer-lo més atractiu per als nins i hi he afegit uns efectes per crear un ambient més real.

 

Pas per pas:

 

La primera cosa que vaig fer vas ser importar tots els àudios seleccionats. Col·locant-los i combinant-los en l’ordre corresponent.

 

Després, vaig tallar o allargar les pistes per tal de que encaixesin i seleccionant únicament els trosos que necessitava.

 

Un pic acabat l'àudio toca exportar-lo a format mp3 per, posteriorment pujar-lo a una web per a compartir àudios. Trobam un ventall ampli de opcions entre les que trobam Soundcloud, Goear, Dropbox... Jo em quedaré amb la primera, Soundcloud. Després de provar les diferent opcions, la que m'ha estat mes senzilla d'utilitzar ha estat aquesta.

 

Aquest ha estat el resultat del meu àudio:

 
 
 
 
 

Reflexió personal

 

Pel meu punt de vista, aquesta pràctica ha estat bastant entretinguda, interessant i dinàmica, ja que hem tengut la oportunitat de coneixer nous recursos que ens poden servir per introduir les TIC a l'aula de primària.

 

És un recurs molt adequat per treballar a l’aula de Primària i fins hi tot a cursos superiors, ja que és una eina de creacióperò sobretot d'intercanvi d'informació entre unes persones i altres de manera molt més dinàmica. És una eina que pot ser utilitzada tant per professors com per alumnes, ja que és un software molt senzill i gens complicat. Ofereix un gran nombre de possiblitats per modificar els àudios. 

 

En definitiva, un recurs a tenir molt en conte per a un futur esperem que pròxim!

 

 

GUIA DIDÀCTICA

 

Finalitat

 

La finalitat de l'àudio enregistrat és donar a conèixer la cultura popular del poble de Llucmajor a través de les llegendes que un temps els nostres padrins es transmetien oralment.

 

L'objectiu és donar a conèixer la llegenda del Puig de ses Bruixes, un puig que es troba molt proper al poble de Llucmajor i es situa dins el seu terme municipal, a més de despertar la imaginació dels infants i transmetre emocions d'una manera diferent.

 

Orientació


 

Aquest material va destinat cap als alumnes de 2on cicle de primària dins el projecte “Coneixes Llucmajor?” al apartat de llegendes populars.

 

Competències bàsiques


 

Es treballen una serie de competències bàsiques com poden ser:

 

- La competència de comunicació lingüística

- La competència social i ciutadana

- La competència d'autonomia i iniciativa personal

- La competència digital

- La competència d'aprendre a aprendre

 

Objectius


 

Els objectius que es treballen són:

 

- Conèixer la cultura popular del poble de Llucmajor a través de les llegendes.

- Transmetre el contingut de la llegenda

- Autonomia per crear un arxiu d'àudio d'una altre llegenda

- Donar a conèixer eines digitals

 

Metodologia


 

Prèviament a la reproducció de l'àudio s'haurà treballat la geografia del terme de Llucmajor i a la classe de llengua catalana es reproduirà l'àudio de la llegenda. Seguidament es farà una ronda de preguntes sobre la llegenda i reconèixer els diferents sons que hi apareixen.

 

La part principal de la sessió la dividiríem en dues parts, la representació teatral de la llegenda i la elaboració d'un altre àudio d'una altre llegenda que ells coneguin o que demanin als familiars.

 

En el primer cas, que es duria a terme durant una hora de classe de llengua catalana, es repartiren els papers dels personatges de la llegenda i es procediria a que per grups preparessin la representació teatral de la llegenda, per així desenvolupar la creativitat i la expressió oral dels alumnes. El mestre té el paper de observador i en algun cas d'orientador per si estan un poc perduts.

 

En el segon cas, es procedeix a una recollida d'informació ja sigui internet o fonts familiars i consisteix en la creació d'un àudio d'una altre llegenda de Llucmajor i que per grups l'enregistrin.

Així entre grups intercanviaran les diferents llegendes que coneguin uns i altres i desenvoluparan la expressió oral i la competència digital.

 

Avaluació

 

S'avaluarà la capacitat de lideratge, la motivació i predisposició de cada alumne, la participació que cada un té durant el transcurs de l'activitat i la qualitat del diàleg, així com la qualitat de l'àudio i la fluidesa en la parla.