Cançons

Hi ha certs personatges que han volgut dedicar alguna cançó al terme de Llucmajor

 

Jota de Llucmajor (Torrat i bullit)

 

Au idò!, sus cantó mos posam
per poder guaitar 
i si convé tornar arrera
com que tot bella basca mos fa
podem començar
i això és sa primera.

Sa jota de Llucmajor
se sol ballar damunt plaça
nina no m´agrades massa
i no en veig cap de millor
me podries fer un favor
i donar-me carabassa.

Llucmajor té molt de pla
moltes pletes i garriges
i se cullen moltes figues
per engreixar es bestiar
ses millors festes que hi ha
Santa Càndida i Ses Fires.

Es terme de Llucmajor
és d'es grossos d'Espanya
amb molt poqueta muntanya
i si cull molt de bessó
quan mos sol anar millor
és quan fa una aiguada bona.

Cugulutx i Son Fosquet
Son Noguera i Males Cases
molta garriga a Cas Frares
devora Son Taxaquet
aprop de mar S´Allapassa 
i finques de Can Frontet.

Sa feina llucmajorera
era fer llatra i calçat
com que ara hi ha mal de caps
sobren moltes riveteres
però hi ha moltes maneres
de cobrar estant aturats.

Au idò! sus cantó mos posam
per poder guaitar
i si convé tornar arrera
com que tot bella basca mos fa
podem aplegar
i això és sa darrera.

S'estalella (Tomeu Penya)

 

Quina vergonya seria,

pes poble de Llucmajor,

S'estanyol ple de carbó,

per cremar-lo i fer energia. 

Ni centrals ni ximeneies,

ja està bé de fer brutor, 

que sa gent de Llucmajor,

té ben clares ses idees. 


I noltros els mallorquins

d'es pla i de sa muntanya, 

cuidam s'aigo que mos banya,

volem salvar els nostros pins, 

ses mates i ses savines,

aigua neta i transparent, 

de S'Estalella a Galdent,

pogueu jugar nins i nines. No ens espenyeu S'Estalella,

no embruteu ni faceu fum, 

Si hem de menester més llum,

cercarem altra manera, 

S'Estallella pins i costa,

així l' hem de conservar, 

centrals ja moltes n'hi ha,

S'Estalella es cosa nostra.