Tradicions i cultura popular

Les tradicions són una de les anelles més importants que acaben per configurar la història d'un poble.

Llucmajor és un poble de tradicions i festes arrelades i també de noves tradicions.