Presentació

Benvinguts a la web!

El meu nom és Biel Porcel, estudiant de Grau en Educació Primària a la Universitat de les Illes Balears.

Aquest projecte està inclòs dins l'assignatura Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procès d'Ensenyament-Aprenentatge en l'Educació Primaria del curs 2013/14.

La pàgina web ha de fer la funció de carpeta d'aprenentatge en la qual aniran apareguent els diferents tallers que durem a terme en aquesta assignatura durant el curs. També s'hi podran trobar anècdotes o curiositats del poble.

Finalment, dedicarem un apartat de la pàgina a publicar informació sobre diverses eines molt interessants que anirem descobrint durant el curs.

Vos convid a culejar un poquet per la web!